Σύνδεση

Ροή Αέρα

ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΗ ΑΕΡΑ:  Η ροή του αέρα είναι η ποσότητα αέρα που παράγεται από το σεσουάρ και μετριέται σε m3/h (κυβικά μέτρα ανά ώρα), πρόκειται για την ποσότητα του αέρα που περνά διαμέσου ενός τμήματος σε σχέση με την συμπίεση του.
Η μελέτη και ο σχεδιασμός των διαφορετικών εξαρτημάτων ενός σεσουάρ (ανεμιστήρας, φίλτρο εξαερισμού, εσωτερικός κώνος) σε συνδυασμό με τις αποδόσεις του μοτέρ, εξασφαλίζουν σωστή ισορροπία και κυκλοφορία/ροή του αέρα.