Σύνδεση

Κεραμικές Πλάκες

ΠΛΑΚΕΣ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ: Η κεραμική επικάλυψη των θερμαινόμενων πλακών είναι εξαιρετικά ήπια προς το μαλλί, αποτρέποντας ζημιές λόγω επιβάρυνσης με θερμότητα. Ελεύθερα, φυσικά και δυναμικά μαλλιά.